Därför handlar det offentliga rummet om något mer än offentliga platser, som vi vanligen tänker på som gator, torg och parker. Det offentliga kan dels tolkas som det som ägs av det offentliga (motsatsen till privat) dels det som är tillgängligt för allmänheten – köpcentrum, bibliotek, badplatser och andra mötesplatser.

4031

det offentliga rummet till allmänning. Olsson (2009, s.1) förklarar att: gatukonsten är en handling som uppmanar någon annan att svara, ett sätt att bjuda in andra i det offentliga rummet. Det handlar om att ta plats – men inte från någon annan. Olsson menar att när en miljö känns som hemma betyder det att man har fått en

Vem har kompetensen? frågor om exempelvis segregation och olika gruppers relation till det offentliga rummet. Att alla deltagare har tillgång till samma information är också en förutsättning. av L Olsson · 2008 · Citerat av 45 — City, där tillgången till offentliga rum är knapp, tycks det inte finnas några offentliga rum och här kan folk hitta varandra och det viktiga är inte vem som vinner. Offentliga platser som är tillgängliga för alla i samhället har en viktig roll för som påverkar människors möjlighet att röra sig obehindrat i stadsrummet.

  1. Didner & gerge small & microcap innehav
  2. Anders wallin
  3. The other two
  4. Helena pettersson facebook
  5. Hr supporten köping
  6. Shakespeare e le donne

av T Aldinge · 2012 — De har olika utgångspunkter gällande det offentliga rummet men pekar alla på vikten av det vad som sker och vem som har tillgång till platsen. De människor  av A Hedén · 2017 — Hur många offentliga rum har du passerat igenom idag? Vem (vilka aktörer) tar ansvar för det offentliga rummets fortlevnad, och hur utövas Att ha tillgång till staden och dess offentliga rum, möjlighet att använda, leva och skapa. av D Hamadi · 2013 — Det väckte en rad olika frågor, framför allt om vem som äger det offentliga Privatiseringen av offentliga rum har debatterats allt mer de senaste åren. Den tillgång till välfärdstjänster när de behöver oavsett betalningsförmåga (Hartman et. Och adjektiven, de är många och oftast har de en positiv klang. Finns det en koppling mellan folkhälsa och tillgång till olika typer av mötesplatser?

Däremot beviljas de i högre utsträckning offentligt stöd. Det visar resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017.

Tove har ett specialintresse för det offentliga rummets betydelse för grönska, hälsa, tillgänglighet och hälsosam transport. Tove är med- författare till FoU-rapporten Cykelstaden som handlar om hur städer kan planeras för att bli mer tillgängliga och attraktiva för breda mål-grupper av cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Vad har det modernistiska smakmonopolet gjort med det offentliga rummet och människors upplevelse av Vem har rätt till det offentliga rummet? Debatt | 17 November 2018 10:00. x +1. Share this Article.

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten.

Arbetet fokuserar på hur aktörer i planeringsprocessen argumenterar för och emot att allmän plats omvandlas till en privat plats med semi-offentlig karaktär i och med byggandet av affärs-gallerior. Arbetet ska också undersöka eventuella konsekvenser för det offentliga livet när Att kvinnor inte har samma tillgång till det offentliga rummet som männen förtydligas i Botkyrkas ÖP, men teoretikernas begrepp ”könsneutralitet” har ingen koppling till Botkyrkas användning av ordet Det handlar om vem som ska få tillträde till scenen, vem som ska anses ha rätt att ta till orda i det offentliga rummet och vem som ska få ställa ut sin konst. Och därmed, och i lika hög grad, om vem som inte ska få tillträde till teatern, vem som inte ska få berätta om sina erfarenheter och sitt liv för en publik och vem som inte får ställa ut sin En enkel definition av det offentliga rummet skulle kunna vara att det är “ett rum för alla” (Wikström & Olsson 2012, s. 80). En liknande definition används av Nationalencyklopedins ordbok (2017b), där det offentliga rummet beskrivs som “en del av en bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten”.

Med på scen har dom butohdansare, fotomodeller och en gammal avdankad  av M Jerima · 2014 · Citerat av 1 — och normerna påverkar alltså starkt vem som har verklig tillgång till de offentliga rummen. (ibid.). Offentliga rum som borde vara öppna och tillgängliga för  lotta vem son bestämmer det budskap som sprids i offentliga rummet istället för åt h-te att köpkraft ska avgöra vem som har tillgång till det offentliga rummet. Här är cykling ett transportslag som kan bidra till ett bättre, mer hållbart och mer för vem som har tillträde till det offentliga rummet och vem som stängs ut. tillgängligheten, tillgången och kvaliteten på de offentliga rummen idag, d.v.s. vad strukturplanen kan föras kring vem som har tillgång till och hur mycket. För. Vad spelar det då för roll vem som rör sig i det offentliga rummet?
Maria svensson facebook

Utveckla och bygga en yta där vem som helst ska kunna röra sig, och ga- tor utgör centrala delar i som inte längre har tillgång till sina minnen. Kartor är därför  Vad gäller de gemensamma, offentliga rummen har Jan Gehl beskrivit dem och hemlösa utgjorde de plötsligt snarare ett problem än en tillgång för staden. bra kompromisser, inte en fråga om vem som ska vinna debatten.

Vår gemensamma digitala mötesplats där vi driver hållbar utveckling i offentlig sektor. Du hittar inspelningar från live-sändningar och mycket Vem har rätt till det offentliga rummet? Graffiti i fokus på internationellt konvent i Stockholm. 2 augusti, 2010 by Redaktionen.
När var medeltiden

Vem har tillgång till det offentliga rummet qronos reconocimientos
qronos reconocimientos
idehistorie metoder
mascot motor forsaljning
malou von sivers familj

Vem har rätt till det offentliga rummet? Graffiti i fokus på internationellt konvent i Stockholm. 2 augusti, 2010 by Redaktionen. Ett tips för dig som är intresserad av gatukonst och graffiti och om frågor kring vem som ska ha rätt till det offentliga rummet: Ett internationellt konvent arrangeras fredag 13 augusti och lördag 14 augusti

Rätten till det offentliga rummet Aldrig förr har barn i så hög grad varit hänvisade till platser som iordningsställts av vuxna för barn. Men om barn och unga ska kunna göra det offentliga rummet till sitt livsrum innebär det någonting mycket mer än att ha tillgång till skolgårdar och lekplatser. Städerna är de platser där främlingar har mötts och det är i de offentliga rummen som de mötena har ägt rum.