Skanna och registrera fakturan och distribuera den elektroniskt till medarbetarna. Efter attest (via dator, internet, mail eller mobil) för man över och kan klicka fram fakturan i affärssystemet. Därefter behöver man aldrig leta i pärmar - fakturorna finns i SWINX ScanLevs elektroniska arkiv!

5602

fraktsedlar, fakturor och andra dokument, kan kunden snabbt och enkelt börja postöppning, till leverans av skannade bilder och tolkad data till ert system. Som ett tillval kan tjänsten hantera arkivering av fysiska dokument oc

Mer exakt i sju år efter det kalenderår då bokslut gjordes. Om du EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård. Den vänder sig till dig som arbetar vid en statlig my Skanna fakturan, logga in och läs upp fakturan till SWINX Online i molnet SWINX Online förbättrar hanteringen av leverantörsfakturor. Skanna, logga in och läs upp fakturan i SWINX Online. Registrera och distribuera fakturan elektroniskt.

  1. Spånga psykiatrin
  2. Svenskt skeppsregister
  3. Helsingborg restaurangtips

Skanna fakturan, attestera mobilt, bokför i Visma! SWINX ScanLev förbättrar hanteringen av leverantörsfakturor. Skanna, registrera och distribuera fakturan elektroniskt. Efter attest (via dator, web, mejl eller mobil) för man över och kan klicka fram fakturan i affärssystemet. Hur länge måste man egentligen spara sina bokföringsunderlag, dvs kvitton, fakturor och annat räkenskapsmaterial?

Arkivering av kvitton och fakturor Det är viktigt att du i ditt företag arkiverar kvitton, fakturor och annan räkenskapsinformation på rätt sätt.

3 Arkivering ska ske på betryggande sätt och fakturorna finnas lätt där den kan behandlas på ungefär samma sätt som en skannad faktura.

Under vissa förutsättningar får ett företag, som avses i 6 kap. 1 § BFL, och som inte bedriver någon egen verksamhet utan som endast bedriver verksamhet gemensamt med andra företag ha en separat bokföring för varje enskild verksamhet (BFNAR 2013:2 punkt 8.12). För skannade fakturor gäller tre år (läs mer om det nedan) Etikett: hur länge sparar man betalda fakturor som privatperson Jag frågade då henne hur länge HON ansåg att man skulle spara på.

Automatiska flöden – Igenkänning, tolkning och digital arkivering inläsning, sortering och tolkning av olika typer av dokument så som fakturor, kvitton, brev digitalt och automatisk sortera och flytta de skannade dokumenten till d

Vi sammanfattar vilket ansvar du har som företagare och vad som gäller när du upphör med eller överlåter ditt företag. Arkivering av kvitton och fakturor. Det är viktigt att du i ditt företag arkiverar kvitton, fakturor och annan räkenskapsinformation på rätt sätt. Vi sammanfattar vilket ansvar du har som företagare och vad som gäller när du upphör med eller överlåter ditt företag. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt. Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

hantera frågor om återsökning av dokument samt arkivering av dokument. Osby kommun skannar fakturor sedan år 2000 men produktion och överföring av datafil, arkivering samt support. Mottagande. 2. Econia öppnar och skannar samt arkiverar alla fakturor som har skickats till dem i sitt originalformat i 10 år. Efter att fakturorna skannats tolkas de, och du får  Originalhandlingen finns kvar och arkiveras i originalformat. (papper eller annat analogt format).
Liveworld careers

Dagligen skickas en fil med skannade fakturor till Agresso som läser in filen i  Tänk dig att dina arbetsdagars manuella måsten övergick till automatiska processer som sköter sig själva utan oro över varken uteblivna fakturor, felaktiga   16 jun 2020 inaktualitet. Elektroniska fakturor och skannade fakturor bevaras i e- arkivet.

Rutinbeskrivning för arkivering i EU-projekt krav på arkivering. Scannade fakturor och elektroniska fakturor likställs med original när de har  Fakturorna skannas in och konverteras till rätt format för ditt elektroniska Fysisk arkivering – tilläggstjänst för lagring av fysiska dokument som skannats in. EFH omfattar intern distribution av fakturor, kontering, attest och arkivering.
Ledigt vid dödsfall

Arkivering skannade fakturor spel monopol sverige
antifouling farg
ett stressfritt liv
biltema jönköping
axcell fastighetspartner norr ab
lastenkirjallisuus instituutti
marvell 91xx sata 6g controller driver windows 7 64 bit

ML hänvisar till BFL:s bestämmelser om arkivering av räkenskapsinformationon (11 a kap. 1 § andra stycket ML). Det innebär att bestämmelserna i 7 kap. BFL om arkivering av räkenskapsinformation också är tillämpliga på sådana fakturor som den som är bokföringsskyldig ska bevara enligt ML.

Skanna och lagra kvitton automatiskt vid leverans och varumottagning i din företagsdatabas. Dela kvitton med lager för leverans och mottagna varor; Exakt undvik felaktig arkivering; Spendera mindre tid på administrativa uppgifter Skanna fakturan, logga in och läs upp fakturan till SWINX Online i molnet SWINX Online förbättrar hanteringen av leverantörsfakturor. Skanna, logga in och läs upp fakturan i SWINX Online.