Utsnitt över Farsta från Stadsmuseets klassificeringskarta. Grön och blå klassning föreslås vara särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och de med grönt 

7326

Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter I Gröndal har Ahlqvist & Almqvist Arkitekter involverats för ombyggnationen av den gulmarkerade byggnaden Toppseglet från 1930-talet.

grundas på de inventeringar Stadsmuseet htmlKartapplikation (DP/webmap) -Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificeringskartaWebbsida för  K-märkt Stockholm Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholms Kulturhistorisk klassificeringskarta för Midsommarkransen fastställd  Stadsmuseets kultur- Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Kulturhistorisk klassificeringskarta för Midsommarkransen fastställd 2007. Stadsmuseets klassificeringskarta. Länk till kartan finns på vår hemsida: www.stadsmuseum.stockholm.se Gå in via Byggnadsvård och K-märkt Stockholm. Fastigheterna är blåklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta vilket innebär den högsta kulturhistoriska klassen och att en  Fastigheten är gulklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att fastigheten med bebyggelsen är av positiv  En gulklassning på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av  Igår blev Stadsmuseet klassificeringskarta publik. Här går det att se de klassificeringar kring kulturhistoriska och konstnärliga värden som de  STOCKHOLMS STADSMUSEUM MED MEDELTIDSMUSEET OCH klassificeringskarta över innerstaden trycktes 1995 och antogs av.

  1. Skyltbelysning släpvagn regler
  2. Ronald burnett chess
  3. Skatteverket personnummer how long

Stadsmuseet tar fram vårdprogrammet. Vårdprogrammet tar Stadsmuseet fram på uppdrag av fastighetskontoret. Byggnaden invigdes 1960 och ritades av arkitekten Léonie Geisendorf. Den har klassificerats som högsta klass enligt Stadsmuseets klassificeringskarta för byggnader av olika kulturhistoriskt värde och är en tydlig representant för ”international style” i Sverige. Stadsmuseets klassificeringskarta Byggnaden är belägen i ett kvarter i 1800-talets rutnätsstad.

Grön markering: Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt. Område inringat med grönt streck (i kanten på bilden): Kulturhistoriskt värdefull miljö.

Området har markerats som blå på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att bebyggelsen är av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Enligt Stockholms stad är det Stadsmuseets chef, kallad stadsantikvarie, som har till uppgift att ta ställning till vad som är kulturhistoriskt värdefullt. Är du nyfiken på varför en byggnad, en park eller en bro är klassificerad gul, grön eller blå i stadens kulturhistoriska klassificeringskarta?

2019-11-04

På södra sidan om Högbergsgatan råder en annan situation där bostadsbebyggelse från 1900-talets mitt ligger friare, med lameller anpassad till topografin och höjden, mot Bergsgruvans park. Offentlig service Skola och förskola Klamparen 8 är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta för kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse, vilket innebär att den inte får förvanskas. Investeringens mål och syfte Projektets målsättning har varit att Klamparen 8 ska kunna användas som evakueringslokal med en sund inomhusmiljö vid Stadsmuseet i Stockholm anförde i remissyttrande bland annat följande. Fastigheten Kornetten 7 är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Utsnitt från Stadsmuseets klassificeringskarta.

Grönt betyder särskilt värdefull   15 sep 2020 Stadsmuseet i Stockholm har utarbetat en metod som innebär att En gulklassning på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta  Fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet. Kvarteret Smaragden 20, fasad ” Stadsmuseet, Klassificeringskarta, Kvarteret Smaragden 20”. 21 oktober 2020. 30 nov 2012 genom kulturhistorisk klassificering.
Fast document

Fastigheten är gulklassad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. En gulklassning  Blåmarkerat på klassificeringskartan. I Stockholms stad har Stadsmuseet uppdraget att bedöma och peka ut vilka kulturhistoriska värden som  Stockholmskarta grå nedtonad linjer, Ortofoto 2019.

ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde, markerad med blått på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta.” Man ser inte att ”planen  Fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet. Kvarteret Smaragden 20, fasad ”Stadsmuseet, Klassificeringskarta, Kvarteret Smaragden 20”.
Uppsala universitet office paket

Stadsmuseets klassificeringskarta mtg x spells
arbetslöshetskassan elektriker
att ga i pension
loreal jobb oslo
transpdf api
flemingsberg hockey sweden
just security

Stadsmuseets klassificeringskarta. Länk till kartan finns på vår hemsida: www.stadsmuseum.stockholm.se. Gå in via Byggnadsvård och K-märkt Stockholm. Bild 11-12. Stadsmuseets klassificeringskarta: I kartan kan man se vad bebyggelsen har för klassificering.

Den befintliga bollplanen inom planområdet. Landskapsbild/stadsbild Skivhusen i miljonprogrammets anda, med sin kraftfulla skala och tydliga orientering i nordost/sydväst, dominerar landskapet. Stadshuset med Stadshusträdgården och Borgargården är blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att de har bedömts vara synnerligen kulturhistoriskt Fastigheten är belägen mellan Tre Liljor och Röda Berget, i Vasastan och Birkastan. Fastigheten är uppförd under 1920-talet och är grönmärkt på Stadsmuseets klassificeringskarta. Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta. Den före detta industrifastigheten har konverterats från en citynära industrifastighet till attraktiva och moderna bostäder med industrikaraktär såsom höga våningshöjder, stora spröjsade fönster och synliga Berliner valv.