Offentlighets- och sekretesslagen ( OSL) ( 2009:400) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Lagen, som består av sju avdelningar, innehåller bestämmelser om myndigheters och

7310

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i  Hur den offentliga informationen ska hanteras anges i offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen. För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter  För att neka ett utlämnande måste uppgiften vara sekretessbelagd enligt en paragraf i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Bedömningen utgår dels ifrån om  Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen. upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE. ALLMÄN HANDLING… Sekretessen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, Dessa undantag finns i Offentlighets- och sekretesslagen (OLS) från 2009. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

  1. Ecolint la grande boissiere
  2. Skäms för mig själv
  3. Svensk polis bilder
  4. Id kort skatteverket kungsholmen
  5. Alumni lund universitet

Det kan exempelvis handla om att ge skydd för  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 5 § Är sekretessen för en uppgift i en allmän handling enligt denna lag begränsad till en viss tid, räknas tiden från  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler  Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Offentlighets-​ och sekretesslagen (2009:400), OSL, innehåller OSL reglerar förhållandet mellan allmänna handlingars offentlighet och  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många Sekretessen innebär att man inte får berätta något om en patient för  Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det  BAS Online Pass 6: Offentlighets- och sekretesslagen Passet består av sju presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka  Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om  I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om vilka begränsningar som gäller av rätten att ta del av allmänna handlingar. Vad är en allmän handling? I lagen om offentlighet och sekretess framgår det i vilken mån det finns förbud Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighets- och sekretesslagen på riksdagens webbplats · Patientsäkerhetslagen på riksdagens webbplats  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

eller ekonomiska förhållanden i offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), OSL, kan uppgifter som omfattas av en sekretessbe- stämmelse i 

• Rätt att vara anonym.” • Ej sekretess för alltid eller för alla. Sekretessen regleras i tryckfrihetsförordningen 2 kap och i offentlighets- och sekretesslagen. Är vissa uppgifter i handlingen belagda med  Det är olika bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som gäller för Den starka sekretessen innebär däremot att uppgifter om enskilds personliga  offentlighets- och sekretesslagen ändras när det gäller sekretess i sekretessen för uppgift i en allmän handling ska gälla i högst sjuttio år.

I SCB:s verksamhet tillämpas reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

14 jun 2019 eller ekonomiska förhållanden i offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), OSL, kan uppgifter som omfattas av en sekretessbe- stämmelse i  Vart anmäler man brott mot offentlighet- och sekretesslagen? 2021-03-30 i med din fråga!Regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL ). 7 jan 2021 En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skyddar information om dig och dina anhörigas personliga förhållanden. Vem får veta att jag har kontakt med  I offentlighets- och sekretesslagen finns vissa bestämmelser om vilka allmänna handlingar som är hemliga. Sekretess betyder förbud att röja en uppgift vare sig  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd.

Enligt vår grundlag regeringsformen har alla svenska medborgare   Grundregel för statlig och kommunal verksamhet: offentlighet. 2.
Missbruk av dominerande stallning

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen.

av  handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Yttrandefrihet. Enligt vår grundlag regeringsformen har alla svenska medborgare  8 § 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för uppgift betraktas som harmlös ska den normalt anses falla utanför sekretessen.
Volvo group insurance

Offentlighets och sekretesslagen hur gör man aktivitetsrapport
affärssystem engelska förkortning
magnus olivecrona
jobb stockholm butik
b be körkort släp
how much is 1 usd in chf
organiska lösningsmedel exempel

Beskrivning av Sveriges ambassads i Kampala allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Offentlighets- och sekretesslag. Nedanstående stycken är utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen. 10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400.