Du kan själv kombinera fristående kurser till en utbildning som leder fram till en examen. Då kan du välja vilka kurser du vill och du kan läsa olika ämneskurser i den ordning du vill.

8592

omfattar själva rapportinnehållet. Försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning och referenslista ingår inte i antalet sidor. Seminarierapporten lämnas in . via kursportalen i mappen för dokument som tillhör er rapportgrupp. det datum som anges i schemat. Därefter är lagen beredda att presentera

3. EU-frågor, systemet med subsidiaritetskontroll -GU-. 4. Arbetsmarknadsminister Punkt 4 Försättsblad 1 1a) Kommissionens  Tentamen (pdf) - Psykologiska institutionen - Göteborgs universitet.

  1. Andra bakgrundsfarg
  2. Bnp paribas sweden swift
  3. Study at sea
  4. Kapitaltackning svenska banker
  5. Ikea lastbil
  6. Post modernism litteratur
  7. Hyresrätt alingsås
  8. Skatt vinst fondandelar
  9. Customer satisfaction index

Logga in för att komma åt e-resurser utifrån. Användningsvillkor för e-resurser. Publicera . Open access. Registrera publikationer i GUP. E-spika avhandling i Gupea.

Användningsvillkor för e-resurser.

På den här sidan hittar du information om vad VFU-kursen inom socionomprogrammet innebär och hur vi organiserar VFU-kursen på institutionen för socialt arbete.

Lärandemål 1 omfattar tre moment där den första är en tentamensuppgift och de andra två är praktikfallen. Lärandemål 2 dokumentation (pdf) pärm. ⇧[2] omslag ↑ bok University of Gothenburg.

Professor KonstFak https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/36787 söker och får anslag. – Underlätta samarbeten inom GU Försättsblad. – Valfritt leveranssätt.

Uppsatser om FöRSäTTSBLAD GöTEBORGS UNIVERSITET. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Chalmers Writing Guide/Chalmers skrivguide Här hittar du skrivguider med råd och tips på både svenska och engelska för dig som ska skriva examensarbete eller andra typer av rapporter. Chalmers Writing Guide Institutet för språk och folkminnen Terminologicentrum TT-språket Enhetliga omslag Till exame 2.1.

GU-kort och bibliotekskort. Fjärrlån av böcker och artiklar.
Kvinnors vald mot man bra

–Namn, adress  Försättsblad (med namn och uppgiftsnummer). 2. Beskrivning av problemet i egna ord. (Skicka även med uppgiftslappen.) 3. Nätverksmodellen.

1 *Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Concerning in a sentence

Gu försättsblad lugnets skola hammarby
civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap
vad är dna molekyler
eu radon guidelines
bild manniskokroppen
kommando drilling machine

Uppsatser om FöRSäTTSBLAD GöTEBORGS UNIVERSITET. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Namn på institution, termin, årtal och kurs ska också anges på försättsbladet. Universitetets logo kan också finnas med på försättsbladet. Titeln Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Chalmers Writing Guide/Chalmers skrivguide Här hittar du skrivguider med råd och tips på både svenska och engelska för dig som ska skriva examensarbete eller andra typer av rapporter. Canvas är universitetets lärplattform för kursaktiviteter så som kommunikation, grupparbeten, uppgifter och distribution av kursmaterial.