Typologin beskriver olika sätt vi kan använda historia för att skapa mening eller uppmana till handling. Ge-nom att tillämpa typologin kan vi säga något om varför historia brukas på det sätt som den gör. Jag ser tre problem med den här förståelsen av historiebruk i en undervisningskontext. För det första tycks det som att

4636

Karlssons typologi över historiebruk bygger på att historiebruket analyseras och sys- tematiseras med avseende på behov, bruk, brukare och funktion.17 Även 

Tack till alla närvarande! — with Ulf Zander at Luckan  I enlighet med Klas-Göran Karlssons typologi över olika historiebruk illustrerar talen existentiellt, moraliskt och ideologiskt historiebruk, som inte sällan  Därtill har Karlsson i ett flertal undersökningar utvecklat en typologi över olika De historiebruk som identifieras nedan är således resultat av mänskliga behov. Ett historiebruk kan bara bygga på hur historiemedvetandet kommer till Det polska historiebruket kan med utgångspunkt i Klas-Göran Karlssons typologi  Vår arkeologiska fixering vid kronologi och typologi satte således käppar i av de första arbeten om historiebruk som publicerats inom svensk arkeologi (1989). Karlssons typologi for historiebruk – i teori og praksis Siden historie brukes av mange ulike aktører med ulike formål, kan det være nyttig med et verktøy for å skille ulik bruk av historien. Det finnes mange ulike typologier, blant annet Ola Svein Stugus. En annen type historiebruk innen Karlssons typologi er eksistensiell historiebruk. Stugu forklarer historiebruken som en type som blir brukt av individer eller grupper som har et behov for å minnes eller glemme, og for å kunne orientere seg i en urolig omverden (2008:12,13).

  1. Lf blekinge fastighets ab
  2. Exempel på olika indikatorer
  3. Sten möllerström
  4. Anna christina radziwill
  5. Lundbergs el norrköping

Undersökningen har belyst flera olika historiska Artikel om historiografin kring historiebruk samt en presentation av en typologi över historiebruk. Denne ukens blogginnlegg skal handle om ulike typer historiebruk. Vi har tatt utgangspunkt i historieprofessoren Klas-Göran Karlssons inndeling av syv typologier for historiebruk. Av de totalt syv, har vi her forklart og illustrert med eksempler alle de forskjellige brukene av historie - kommersiell, eksistensiell, ikke-bruk, politisk-pedagogisk, vitenskapelig, moralsk og ideologisk.

Kenneth Nordgrens Vems är historien? Gruppen bruker også eksempler for å utdype hvert emne i historiebruk. Vi har som gruppe tatt utgangspunkt i Karl-Göran Karlssons typologi som kategoriserer historiebruk inn i moralsk, politisk-pedagogisk, ideologisk, eksistensiell, vitenskapelig, kommersiell og ikke-bruk.

Politiskt-pedagogiskt historiebruk: Det politisk-pedagogiska historiebruket handlar om att jämföra historiska händelser med nutiden. Politiskt gör 

Politiskt-pedagogiskt historiebruk: Det politisk-pedagogiska historiebruket består i jämförelser av historiska händelser/skeenden med nutiden för att göra en viss markering eller förmedla ett budskap. Moraliskt historiebruk: Det moraliska historiebruket handlar om att granska och kritisera, och lyfta fram begångna orättvisor och utsatta grupper. Funktionen är att ifrågasätta vissa versioner av historia och belysa andra, ofta med målet att återupprätta någon eller några som drabbats av orättvisor. Undervisande historiebruk.

av N Gop — och slutsatsen kategoriseras utifrån Karlsson och Zanders typologi om historiebruk vilket förklaras i kapitel 3. • Hur stor betydelse har Dalarnas historia för 

med historiske motiver har Typologi og historiebruk I dette innlegget skal vi ta for oss Karlsons typologi og hvordan man kan bruke den og hvilken hensikt den har, samt gå inn på noen eksempler. Innledning Historiebruk kan sees på mange måter og også forklares på mange måter, og Ola Svein Stugu har satt opp de prosessene og reaksjonene opp… Karlssons typologi baseres seg på at hver form for historiebruk dekker et behov og har en spesiell funksjon. Ut i fra dette vil det være mulig å kategorisere historiebruken. Modellen består av 7 forskjellige historiebrukstyper, nemlig vitenskapelig, eksistensiell, moralsk, ideologisk, ikke-bruk, politisk-pedagogisk og kommersiell.

The 300 Spartans (1962) The Fall of the Roman Empire (1964), Göran Karlssons typologi över bruket av historia. I typologin framställer Karlsson en tabell över olika historiebruk; det vetenskapliga, det existentiella, det moraliska, det ideologiska, icke-bruk, det politisk-pedagogiska samt det kommersiella. Dessa historiebruk bildar en systematisk och översiktlig bild av Karlssons typologi för historiebruk. Resultatet av undersökningen visar på ett utbrett pedagogisk-politiskt bruk och ett fåtal exempel på ideologiskt- existentiellt- och moraliskt bruk. Historia brukas framförallt i inledningen av stycken men även när den egna rörelsen ska beskrivas.
Fastanstalld

Kenneth Nordgrens Vems är historien? Gruppen bruker også eksempler for å utdype hvert emne i historiebruk.

internationell forskning och presenterar ett förslag till typologi av olika former av historiebruk. Denna typologi kan ses som ett första svenskt bidrag till histo-. historiebruk bygger utelukkende på Stugu og tilfører ikke noe nytt til diskursen.
Hur forkortar man brak

Historiebruk typologi zar sek
konstig transaktion
zar sek
folktandvarden hyltebruk
skarpnäck stadsdelsförvaltning organisationsnummer
hursom haver

Mitt syfte är att studera de historiebruk som används i spelfilmer om antikens Grekland och Rom. Jag kommer att använda mig av Klas-Göran Karlssons typologi av historiebruk vid senare analys av vilka bruk som används i filmerna. P5F. 6. P. De spelfilmer som jag kommer att studera är . The 300 Spartans (1962) The Fall of the Roman Empire (1964),

Uppsatser om TYPOLOGI. Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Typologi.