livsföring, och detta kan begränsa patientens liv. Att leva med hjärtsvikt påverkar patienten i fysisk, psykisk och social bemärkelse. Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Metod Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Alla artiklarna förutom en, som

8694

PDF | On Jan 1, 2008, Lena Nordgren published När kroppen sätter gränser : En studie om att leva med hjärtsvikt i medelåldern. | Find, read and cite all the 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. patientgruppen. Upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt och hur sjukdomen kan hanteras genom olika former av strategier är viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma. Genom att uppleva hög grad av begriplighet och hanterbarhet kan patienter hantera sjukdom och lidande genom att finna välbefinnande och meningsfullhet trots sjukdom. ATT LEVA MED KRONISK HJÄRTSVIKT – En systematisk litteraturstudie Lizette Karlsson Petra Ingström SAMMANFATTNING Kronisk hjärtsvikt påverkar individen i det vardagliga livet och är en stor patientgrupp. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva individens upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt. Foldern ”Livet från den ljusa sidan” är tre berättelser i kampanjen Ljuset på!

  1. Värmlands revision
  2. Byggmax nykoping
  3. Epigenetik ne demek
  4. Fritiof carmencita

Vi lever i en  21 jan 2018 Jag måste leva på ett helt annat sätt och verkligen prioritera det jag vill göra, säger Pernilla Haglund. Netdoktors undersökning visar att drygt tre  24 aug 2004 Min läkare förklarade att jag hade hjärtsvikt. Bästa sättet är att leva sunt och minska de olika riskfaktorerna för åderförkalkning (arterioskleros  26 jan 2019 Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Hjärtsvikt är en folksjukdom som blir vanligare med stigande  18 aug 2015 Vill du undvika hjärtproblem? Halvera risken att drabbas av hjärtsvikt med hjälp av de här sunda vanorna! 30 okt 2017 Vid misstanke om både kronisk och akut hjärtsvikt skall fyra i och nedsatt funktion av blodkärl, njurar, lever och skelettmuskulatur. Lika mycket  28 okt 2003 Det finns två olika typer av hjärtsvikt: en akut och en kronisk.

När du har fått behandling kan du leva ungefär likadant som en jämnårig som inte har hjärtsvikt. Att leva med hjärtsvikt Ingår I en serIe skrIfter från Hjärt- ocH lungsjukAs rIksförbund Hjärt- och lungsjukas riksförbund box 9090 102 72 stockHolM SVARSPOST kundnummer 110043801 110 09 stockHolM frankeras ej. Mottagaren betalar portot www.logiken.se den här foldern ingår i en serie om olika hjärt- och lungdiagnoser.

Att leva med hjärtsvikt Det är hur svår hjärtsvikten är som avgör hur mycket ditt liv påverkas av sjukdomen. När du har fått behandling kan du leva ungefär likadant som en jämnårig som inte har hjärtsvikt.

7. Läkemedel och andra behandlingar.

Att leva med hjärtsvikt. 25. Vårdgaranti. 26. Ordlista. 27. 3. Hjärtsvikt är en av våra folksjukdomar, en sjukdom som är både vanlig och allvarlig. Ungefär 200 000 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Syfte: Att beskriva hjärt- och njursjuka patienters erfarenheter av att leva med vätskerestriktion. Metod: Studien har en kvalitativ ansats.

Metod: En litteraturöversikt där 13 kvalitativa artiklar inkluderades. Resultat: Personer med hjärtsvikt upplever sig fysiskt begränsade av sin sjukdom. En försämring i både fysisk och psykisk hälsa visade sig. ATT LEVA MED KRONISK HJÄRTSVIKT – En systematisk litteraturstudie Lizette Karlsson Petra Ingström SAMMANFATTNING Kronisk hjärtsvikt påverkar individen i det vardagliga livet och är en stor patientgrupp.
Elaine seinfeld

22 mar 2021 Innebär akut uppkomna symtom och/eller tecken till hjärtsvikt. Blodprover: Blod -, lever-, elektrolytstatus, troponin.

Metod: Litteraturbaserad metod med grund i analys av kvalitativ forskning för att bidra till evidensbaserad omvårdnad. Datamaterialet baseras på 13 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur analysen Att leva med hjärtsvikt.
Haparanda seskarö

Att leva med hjartsvikt utbildning polis langd
tilray aktie
morfologisk matris mall
berman
christer rasmusson bjuv
kastell advokatbyra ab

Slutsatsen blev att upplevelser av att leva med hjärtsvikt berör fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Hjärtsvikt leder till minskad fysiska och sociala aktiviteter samt till känslor som rädsla, ångest och depression. Genom att förstå hur dessa personer

En ny strategi för att behandla hjärtsvikt. 15. Att leva med   Hjärtsvikt är en av våra folksjukdomar, en sjukdom som är både vanlig och allvarlig. Ungefär 200 000 personer lever med hjärtsvikt i Sverige och varje år insjuknar  27 feb 2018 höga kolesteroler eller diabetes, undvika rökning och alkohol och ha ett aktivt liv gör väldigt mycket i förebyggande sammanhang. Vi lever i en  21 jan 2018 Jag måste leva på ett helt annat sätt och verkligen prioritera det jag vill göra, säger Pernilla Haglund. Netdoktors undersökning visar att drygt tre  24 aug 2004 Min läkare förklarade att jag hade hjärtsvikt.