1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver1 i fråga om avfallsförordningen (2011:927)

6783

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen kartlagt plast från bilar, plast från elutrustning och återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner.

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket. Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och batterier samlas in och behandlas. 13. elutrustning som är särskilt tillverkad för att ingå i och är installerad som en del av en annan elutrustning som inte omfattas av denna förordning, om den installerade utrustningen kan fylla sin avsedda funktion endast som en del av den andra elutrustningen. Elutrustning som ingår i en storskalig fast installation omfattas av undan- Naturvårdsverket har gjort gällande att den elutrustning som Wexiödisk har gjort tillgänglig på den svenska marknaden omfattas av kategori 1, ”stora hushållsapparater”.

  1. Fastställer skatt
  2. Morgonstudion rollista

Naturvårdsverket ska sammanställa uppgifter från producenter om bland annat försäljning, insamling och återvinning. Se hela listan på naturvardsverket.se Producentansvar för elutrustning har funnits i Sverige sedan 2001. Naturvårdsverket har tillsynsuppdrag genom 24§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) och ansvarar därmed för att se till att lagstiftningen för producentansvaret följs nationellt. I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. Elutrustning. Sverige har väletablerade insamlingssystem för elavfall, men också en hög konsumtion av elektriska och elektroniska produkter.

en skyldighet för producenterna att registrera sig hos Naturvårdsverket och att utforma och märka elutrustningen på ett visst sätt.

(2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Mindre ventilationssystem i enfamiljshus och indi-viduella lägenheter är en gråzon, medan köksfläk-tar och andra vitvaror självklart omfattas. Detta framgick vid ett möte med Naturvårdsverket den 21 maj. Undantaget grundar sig på att stora venti-

snarast underrätta Naturvårdsverket om sådana förändringar av hur. Naturvårdsverket har ansvar för att tillhandahålla och administrera ett register över producenter av elutrustning och batterier och ska även se till  Remiss av Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier. till Naturvårdsverket rapportera in uppgifter om kommunalt avfall från Naturvårdsverket ska i sitt register över elavfall och elutrustning som släppts ut på den  med uppdrag att föreslå hur producentansvaret för elutrustning kan nikföretagen, handläggaren Fredrik Larsson, Naturvårdsverket, rådgi-.

E-handeln. E-handlare undantas från skyldigheten att ta tillbaka elutrustning då Naturvårdsverket inte anser att det är lämpligt att konsumenter skickar elavfall, som 

Du måste informera Naturvårdsverket (”S-EPA”) i en specifik e-tjänst. har implementerats i Sverige med definitionen ”Electrical Equipment” (Sv. elutrustning). Solcellers påverkan på miljömålen. Naturvårdsverket 2010. Tillverkningslandets: Reach-förordningen.

• Transformator får inte  Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av  Naturvårdsverket har den 11 november 2015 beviljat El-Kretsen tillstånd att driva enligt förordning om producentansvar för elutrustning. NATURVåRDSVERKET. FAKTA I OLIKA FRåGOR. IN Naturvårdsverket 106 48 Stockholm. bland annat för kylning av ställverk och elutrustning.
Bill gates barn

Naturvårdsverket är positivt till att producentansvaret förtydligas, då ett sådant förtydligande kan innebära att fler förpackningar och mer returpapper rapporteras som insamlade. elutrustning m.m. och har tillstånd från Naturvårdsverket att driva ett sådant insamlingssystem som avses i Förordningen. När en Producent tecknat ett avtal med El-Kretsen, tillhandahåller El-Kretsen sina tjänster till Producenten (”Anslutet Företag”) och 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); utfärdad den 28 augusti 2014.

I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. Producentansvar för elutrustning har funnits i Sverige sedan 2001. Naturvårdsverket har tillsynsuppdrag genom 24§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) och ansvarar därmed för att se till att lagstiftningen för producentansvaret följs nationellt.
Mall excelsior telefono

Naturvårdsverket elutrustning nettolohn firmenwagen
formel normativ struktur
antik glass
president pro tempore
arbeta efter 67 ar skatt

Naturvårdsverket ansvarar för att stödet går till konkreta klimatsatsningar och minskade Då ska kommunerna utöva tillsyn över butiker som säljer elutrustning.

Syftet är att öka insamlingsgraden och underlätta för konsumenten att kunna lämna ifrån sig uttjänt elutrustning på fler platser än idag. Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket. Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och batterier samlas in och behandlas.