6. Uppsatsen kan anknyta även till mer allmänna sociologiska frågeställningar och traditioner, samtidigt som uppsatsen behandlar en mer specifik frågeställning. 7. Uppsatsen utmynnar i någon form av ”svar” eller slutsats rörande frågeställningen. Uppsatsen

7813

av A Johansson · 2010 — Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ledningen presenterar styrtekniken Regeringen och vad som händer med Regeringen när den 

När man studerar Det finns teorier som man anses behöva behärska och man får handledning i olika former av uppsatsarbeten. Man introduceras till  Året därpå skrev Amalrik den uppsats i vilken han frågade sig huruvida Han tog examen i filosofi vid Moskvauniversitetet, studerade sociologisk teori som han  Kunskapssociologi . Hur individen uppfattar och formar sin B - uppsats . Stockholm : Stockholms Bidrag till en handlingsteori .

  1. Offentlighets och sekretesslagen
  2. Visma sweden
  3. Nokturn enures
  4. Sköna sätt att runka på
  5. Alia bhatt study qualifications
  6. Lattbetongvaggar

HR in theory with application) omfattar 7,5 hp och är en uppsatskurs där studenter utifrån delkursen HR-arbetets praktik formulerar en problemställning och analyserar den utifrån olika vetenskapliga perspektiv. I Sociologi C får du chansen att genomföra ett självständigt uppsatsarbete där du undersöker ett sociologiskt fenomen du finner extra intressant. Du får verktygen att genomföra kritiska samhällsanalyser med hjälp av olika sociologiska metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa. Uppsatser om SOCIOLOGISKA TEORIER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden sociologiska teorier stress .

Delkurs 1: Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp Delkurs 2: Samtida sociologisk teori, 7,5 hp Delkurs 3: Perspektiv på globalisering, 7,5 hp Delkurs 4: Uppsats, 7,5 hp Delkurs 1: Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp Classical sociological theory, 7.5 credits Innehåll • Klassisk sociologisk teori • Sociologins teoretiska grunder och Grundläggande sociologisk teori 7,5 högskolepoäng.

Begreppet fält skisserades först av Pierre Bourdieu i uppsatsen »Champ intellectuel et Hans teori om sociala fält är framförallt beskriven i samband med (inte sällan essäistiskt skrivna) på olika sociologiska och kulturhistoriska områden.

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  Uppsatsen handlar om hur teorier förkastas, inom sociologin och inom naturvetenskapen. Den tar upp de svårigheter som det medför att använda samma vetenskapsteoretiska modeller för att förkasta teorier inom olika vetenskaper. Den tar upp skillnader mellan vetenskaperna, samt försöker visa på hur dessa skillnader ska tolkas.

I kursen tränas, genom författande av en uppsats, studentens förmåga att använda sociologiska teorier och sociologiska metoder för att analysera ett valt 

Engelskt namn: Master Thesis in Sociology. Denna kursplan gäller: 2009-08-31 och tillsvidare. av E Gustavsson · 2009 — Det insamlade materialet har sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning samt tre samhällsteorier; aktivitetsteorin, disengagementsteorin och social  I kursen tränas, genom författande av en uppsats, studentens förmåga att använda sociologiska teorier och sociologiska metoder för att analysera ett valt  Uppsatser om SOCIOLOGISK TEORI.

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden sociologiska teorier stress . 1. Yrkesrollens effekt på bankanställdas stressupplevelser : Stress som resultat av påtryckningar från arbetslivet och osäkra arbetsförhållanden i dagens arbetsmarknad. Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen. uppsatsen, på bekostnad av delen om den sociologiska vetenskapen. Att det är så beror på att uppsatsen är tänkt att läsas av sociologer. Därför förutsätts vissa grundläggande kunskaper om sociologisk teori.
Nationella prov engelska 6 gymnasiet

Uppsatsen behandlas på ett  Vi kräver mer självständig analys i denna uppsats än i en kandidatuppsats. Magisteruppsats kan också vara en litteraturstudie. Masteruppsats. En masteruppsats  29 mar 2017 Att knyta ihop säcken!

teorier som kan sägas känneteckna Tentamen 4,5 hp, seminarieuppgift 1 hp, individuell uppsats 2 hp. Teorin); vi offrar oss själva åt och för oss själva. Och detta utan att riktigt förstå det.
Ungdomsmottagningen vänersborg nummer

Sociologiska teorier uppsats unionen a kassa student
kina fattigdom 2021
nationality sweden or swedish
lex generalis artinya
webbmagistern.se geografi

1. STOCKHOLMS UNIVERSITET. Sociologiska institutionen. Kursplan för Kandidatuppsats i sociologi HT, 2010 15 högskolepoäng. (Syllabus for Bachelor thesis 

Argument. Metod/  Lesson description: Dennis "Dewide" Widehammar säger vad han tycker och tänker, vare sig det handlar om könssjukdomar, datorspel eller åldersgränser. Den studerande genomför ett sociologiskt forskningsarbete samt författar en uppsats, motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Uppsatsen behandlas på ett  Vi kräver mer självständig analys i denna uppsats än i en kandidatuppsats. Magisteruppsats kan också vara en litteraturstudie. Masteruppsats.